האמנה לאחריות ולהגינות בפרסום

האמנה לאחריות ולהגינות בפרסום

כפי שנוסחה באיגוד המפרסמים בשנת 1994

כללי התנהגות

 1. הפרסומת לא תמעל באמון הצרכן, לא תנצל חוסר ידיעה או חוסר ניסיון גם בכל הנוגע לגורמי הסביבה, ותבטיח הזדמנות שווה להנות ממצגיה.
 2. הפרסומת לא תגרום לבהלה או פחד בלתי מוצדקים ותימנע מניצול לרעה של מגבלה אנושית.
 3. הפרסומת המכוונת לקטינים תישמר מניצול חוסר ניסיונם, גילם ותמימותם, תוך שמירה על ערכים חינוכיים.
 4. הפרסומת לא תכיל מסר אשר יש בו כדי להטעות את הצרכן.
 5. המפרסם יקפיד על עקרונות של כנות, יושר, דיוק ובהירות בהעברת מסרי הפרסום.
 6. הפרסומת לא תצטט או תסתמך ללא הסכמה על אדם, חברה, מוסד, מחקר מדעי או סמל רשמי. כל שימוש שנעשה בהסכמה יהיה מדוייק, מובן, עדכני ובר-אימות, תוך גילוי אחריות כלפי הציבור.
 7. הפרסומת לא תעשה שימוש בלתי-מורשה במוניטין שהושגו במסע פרסום של מפרסם אחר, במוניטין המתלווים לשמות, לסמלים מסחריים ולסיסמאות של חברה/מוצר אחר.
 8. יש להימנע מכל חיקוי שם, תיאור, סימן, תווית, טקסט, סיסמה ואילוסטרציה פרסומית של מפרסם אחר.
 9. דרך הצגתה של הפרסומת בענפי המדיה השונים תבטיח את זיהויה כפרסומת.
 10. הפרסומת לא תעודד פגיעה בשלום הציבור, בסביבה או בחוק. הפרסומת לא תפגע בפרטים או בקבוצות מקרב הציבור ולא תבזה אותם.

שמירת הכללים

 1. האחריות לשמירתם של כללי ההתנהגות המפורטים לעיל מוטלת על המפרסם ובעלי צינורות הפרסום לסוגיהם. כל חבר באיגוד המפרסמים מתחייב להנחות את הפרסומאי ו/או כל גורם אחר הפועל מטעמו לצורך פרסום, לשמור על כללים אלה.
 2. ועדת האתיקה של האיגוד תדון בהפרות של הכללים דלעיל, בין אם ביוזמתה ובין אם ביוזמת מי מחברי האיגוד, ותנסה לפעול להסדרת ההפרה בהסכמת הצדדים.
 3. במקרה של סיכסוך בין מפרסמים, הם יהיו רשאים להביא עניינם בפני מוסד בוררות שחבריו יהיו ועדת האתיקה, ובראשו י/תעמוד שופט/ת בדימוס על פי קביעת הנהלת האיגוד.
 4. ועדת האתיקה ומוסד הבוררות יבחנו ו/או יכריעו עניין שהובא בפניהם, תוך התייחסות להבדלים שבין צינורות הפרסום השונים והשלכתם על המקרה, על פי הכללים שלעיל ועל פי כל דין.

 

להורדת האמנה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות