הגשת מועמדות לאיש/אשת השיווק של החודש

הגשת מועמדות לאיש/אשת השיווק של החודש

        הנחיות והבהרות למילוי טופס המועמדות

 1. טופס המועמדות לא יעלה על 5 עמודים. אין לצרף מצגות ונספחים.
 2. על המהלך השיווקי להיות מהלך כולל (המבוסס על לפחות 2 משתנים מתמהיל השיווק), המבוסס על אסטרטגיה רלוונטית של החברה,
  וחייב לכלול שרשרת של פעילויות בתוך החברה ומחוצה לה.
 3. ככל שיסופקו יותר נתונים כמותיים עובדתיים, יהיה לחברי ועדת השיווק קל יותר לבחון את המועמדות ולקבל החלטה לגביה.
  קריטריונים לבחירת איש /אשת השיווק של החודש
  1. איש /אשת השיווק של החודש ייבחרו בזכות מהלך אותו הובילו שתרם תרומה משמעותית לארגון
  2. התרומה יכולה לבוא לידי ביטוי במספר דרכים, למשל:
  – המהלך יצר היפוך מגמה לטובת החברה/הארגון (מקיטון לגידול, מרווח להפסד)
  – המהלך שינה את מאזן הכוחות בשוק/תחום/קטגוריה – שחקן קטן הפך למוביל שוק
  – המהלך יצר קטגוריה/תת קטגוריה חדשה, הוסיף מימד חדש לקטגוריה
  – המהלך הביא לשינוי משמעותי בהיקף המכירות/הכנסות
  – המהלך שינה באופן משמעותי את נתח השוק של החברה ושל המתחרים
  – המהלך גרם לשינוי בהתנהגות הצריכה
  – המהלך בוצע באופן ובכלים אשר לא שימשו בעבר
  3. על תוצאות המהלך להיות חיוביות ויציבות לאורך זמן. אין להתייחס ל"פיק" בביצועים בעת קמפיין, למשל

  פרטי המועמד  פרטי המציע
  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות