מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מאחר שאנו איגוד השיווק הישראלי (להלן "האיגוד") מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שאנו מנהלים ומפעילים (להלן – "האתר"), החליט האיגוד לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות באתר, ואנו מתחייבים כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי האיגוד ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמש האיגוד במידע הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתר.

כללי
בעת שימוש בשירותי האתר הנך רשאי למסור מידע אישי, למשל שמך וכתובתך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתר. חלק אחר של המידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, האיגוד יבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.

מאגר המידע
הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של האיגוד ובאחריותו.

השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים
  • כדי ליצור איתך קשר רק במקרים שבהם ביקשנו את פרטיך באופן מפורש לצורך יצירת קשר איתך.

המידע שישמש את האיגוד יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני
האיגוד מעוניין לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
האיגוד מתחייב לא למסור את פרטיך האישיים למפרסמים ו/או לכל צד שלישי. עם זאת, הוא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.
האיגוד מתחייב כי מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי
האיגוד מתחייב שלא להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים או המידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;
  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האיגוד שתחייב חשיפת פרטיך;
  • לו יתקבל צו שיפוטי ספציפי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

Cookies
אתר האיגוד משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין וזאת כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת .Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע
האיגוד מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, האיגוד לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל [email protected].

בנוסף, אם המידע שבמאגרי האיגוד משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

אחריות
המידע באתר אינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ מקצועי.

כל המידע הנכלל באתר הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר מתן חוות דעת או ייעוץ מוסמך כלשהו. על המשתמש לקבל ייעוץ מקצועי לפני כל פעולה כזו או אחרת המסתמכת על המידע באתר. איננו נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ו/או המשתמשים באתר.

אנו מודיעים בזאת כי יש להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע מכל סוג שהוא המתפרסם באתר. האחריות לבדיקת נכונותם ודיוקם של החומרים המופיעים באתר הינה על המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהאיגוד והאתר פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק כל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש, והאיגוד והאתר לא יישאו באחריות כלשהי בעניין.

איננו נותנים חסות או מביעים כל דעה או עמדה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצגים באתר. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שכל הסתמכות שלו על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדיים.

האתר בכללותו – הכולל את כל המידע המופיע בו וחומר אשר הגישה אליו נעשית באמצעות האתר – מוגש ועומד לרשות המשתמש כמות-שהוא ("As Is"). האיגוד איננו מביע כל עמדה ואין הוא אחראי, במפורש או מכללא, לגבי:

  • המידע והחומר המצוי באתר
  • לגבי כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר
  • לגבי כל נזק הנגרם או העלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

עדכונים ושינויים
אנו שומרים לעצמנו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדנו. בכל עת שהיא אנו רשאים לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה. בשימושך באתר הנך מסכים בזאת להיות כפוף לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליך לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות